20160529

sketchBOOK
I haven't scanned anything for months, but I've been drawing a lot this year.

I decided to make a long sketchbook post today and show everything exactly the same way it looks in one of my sketchbooks - with all the reflections from permanent markers.
sometimes the reflection doesn't really match the picture, but sometimes it does. colour pencil drawings obviously don't have reflections.

when I show this sketchbook to children, sometimes they really think it's a BOOK (printed!) and they try to understand the story inside it.
it's really interesting how our minds look for a story (and find it!) in something only because it has a form of a 'book'.
that's why I decided to post it like this, even if I'm not happy with the result of every drawing.
most of the drawings I made for pleasure or experimenting. sometimes they belong to the project "Home" which I described in the previous post.

this is not everything I've drawn since the last post, but everything I've drawn in this sketchbook (without the beggining which I've already posted earlier).
I've scanned the second sketchbook today as well, but it's too much for one day.

making this post may be something like an experiment about my recent ideas of 'book'.

about the other news -I'm waiting for my book to be published ('Philosophy maker/ workbook') and I've started working on new one..
I can't believe I have this life I've dreamt of!

nie skanowałam nic od miesięcy, a rysowałam w tym roku dość dużo.
postanowiłam dzisiaj pokazać tu jeden ze szkicowników dokładnie w taki sposób, jak wygląda na żywo - ze wszystkimi odbiciami powstałymi od markerów. 
czasem odbicie nie bardzo pasuje do rysunku, ale czasem pasuje w jakiś dziwny sposób. 
rysunki kredkami oczywiście nie mają odbić.

gdy pokazuję ten szkicownik dzieciom, wiele z nich myśli, że to jest książka (wydrukowana!) i próbują zrozumieć, jaką ma historię. 

to jest dla mnie jakiś rodzaj dowodu na to, że umysł szuka (i znajduje!) fabułę w czymś tylko dlatego, że to coś ma formę książki. 
dlatego postanowiłam pokazać to właśnie w ten sposób, mimo że nie z każdego rysunku jestem zadowolona. większość z nich rysowałam tylko dla przyjemności lub eksperymentowania.

to nie jest wszystko, co rysowałam w tym roku, ale wszystko z tego szkicownika (bez początku, który już wcześniej pokazywałam).
Zeskanowałam też dzisiaj drugi szkicownik, ale starczy na dzisiaj;) 
niech ta notka będzie pewnego rodzaju ekseprymentem powiązanym z moimi ostatnimi przemyśleniami na temat idei "książki".

poza tym czekam na wydanie książki ("Wytwórnika filozoficznego") i pracuję nad nową książką!
Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę jest moje życie.


20160315

HOME - new drawing diary project/ / DOM - nowy projekt

sometimes it's good to go somewhere and stay there for a while, actually I feel the best when I'm not at 'my place'.
I love this travelling feeling, that's why I travel so often - even if sometimes this 'travelling' means staying in different places in the same city and taking care of cats.
while doing this, everything is new and sharp and senses get focused. we don't care about not important things like plans, past events or our own thoughts.
I also love the other aspects of travelling - cooking in different kitchens for the people I stay with, wearing the same clothes all the time and 'having' only one small bag, it's a minimalist's ideal.
Being on the road helps to realise how little we need.

I fantasize about not having 'my own' place at all and just stay in the moment.
maybe it is already happening - I've been traveling more and more recently and the idea of 'my place' has started to vanish completely - every place feels like home and is 'mine' and not 'mine' somehow.
I move so often that it's difficult to say which place is 'mine'.
I try to get this travelling feeling when I'm at the apartment I'm renting at the moment, but it's not easy.
we get distracted very easily.
I feel that owning is just an illusion and it's only a thought - using seems more real.

I'll try to draw every place I stay, or people I stay with - it will be my new drawing diary project - to take a look at the idea of 'home'. This will be my practice of keeping this 'travelling mind' all the time. that's why I'll draw the place I rent as well - to remind myself that there is no difference - what is 'mine' and 'not mine' is just an idea.
I've been doing it for a long time of course- but now I want to make a project of it.

this is the first one - one of my favorite 'homes' which I stay at few times a year.

[if you want to invite me to stay with you and be a part of this project - I'll be very glad :) ]
-------------
najlepiej czuję się, gdy nie jestem u 'siebie' - dlatego tak często wyjeżdżam, nawet jeśli oznacza to opiekę nad kotami w tym samym mieście. mam fantazje o nieposiadaniu stałego miejsca, o życiu w ciągłej podróży.
w drodze wyostrzają się zmysły, zwracamy uwagę na to, co dzieje się teraz, zamiast zajmować się nieważnymi sprawami takimi jak plany na przyszłość, wydarzenia z przeszłości, czy własne myśli.
Uwielbiam też inne aspekty wyjazdów - gotowanie w 'nie swojej' kuchni dla ludzi, u których zostaję, chodzenie ciągle w tych samych ubraniach i 'posiadanie tylko' jednej małej torby - to minimalistyczny ideał.
W podróży zawsze przekonujemy się, jak niewiele nam potrzeba.

już od dłuższego czasu ogromną część roku spędzam poza 'domem', często się przeprowadzam i każde miejsce, w którym przebywam, staje się 'domem'. wszędzie czuję się u siebie, a idea 'mojego miejsca' kompletnie się rozmywa.
Czuję, że posiadanie jest iluzją, używanie jest chyba bardziej realne.
Mimo tego nie jest łatwo utrzymać ten podróżny umysł na co dzień - bardzo łatwo się przyzwyczaić i stracić ostrość widzenia.

Spróbuję rysować miejsca, do których będę jeździć i ludzi, u których będę 'mieszkać'. Oczywiście robiłam to do tej pory, ale chcę zrobić z tego projekt rysunkowy, który pomoże mi utrzymać ten 'podróżny umysł' - dlatego będę też rysować mieszkanie, które wynajmuję - żeby przypominać sobie, że idea 'mojego miejsca' jest w myślach i wszędzie jestem u siebie i nie u siebie, wszędzie można zachować tę ostrość postrzegania i lekkość bycia w drodze.

oto pierwszy rysunek - jedno z moich ulubionych miejsc, w których spędzam czas kilka razy w roku.

[jeśli chcesz być częścią projektu i zaprosić mnie do siebie - będę bardzo szczęśliwa!:)]
20160212

rysowanie filozofii
Pod koniec 2015 roku skończyłam projekt o nazwie Rysowanie Filozofii,
zrealizowany w ramach stypendium Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu stworzyłam książkę obrazkową, która teraz czeka na wydanie,
dlatego na razie nie będę ujawniać szczegółów..

Napisałam także krótką książkę na temat mojej metody Rysowania Filozofii.
Jeśli jesteś zainteresowana/y tą drugą częścią projektu, napisz do mnie!
(ale po 21 lutego, ponieważ teraz wyjeżdżam!:)

to był naprawdę wspaniały rok!

---------------------------

At the end of last year I finished my second picturebook as a part of the project
sponsored by the Ministry of Culture and Heritage of Poland. The book is
waiting for being published, so I won't reveal any details yet.

As a second part of the project I also wrote w short book about my Drawing
Philosophy worshops. I plan to distribute it for free, but unfortunately it is
available only in Polish.

It was a really wonderful year!


20150914

at the lake

I'm alone at the lake, working on a picturebook.
I can't believe I have this life.

and I've started drawing on the backside of old maps - to look at the sun.20150506

music album cover photo

Thanks to Dan Abrams my old photograph has been used as a cover for the new music album made by Shuttle358.

(photos by courtesy of Shuttle358 and 12k record label)
------------
Moje zdjęcie zrobione pewnej wiosny dawno temu  znalazło się na okładce okładki płyty (vinylu!) Shuttle35820150413

at the lake

I spent three days at the lake, drawing.
trzy dni rysowania nad jeziorem.20150221

my students

my students writing semester exam today.
____________

moi studenci piszący dzisiaj test semestralny z chińskiego.20150207

抹茶

my friend visited me few days ago with her matcha set and prepared a tea for me.
she looked very beautiful, colors of her dress, bag, coat, the tea and everything was so
perfect, that when she left I regretted not having painted all of this. so at night I decided
to draw it from memory, just not to forget. of course the original colors were far more
beautiful and I couldn't draw the scent of tea.

____________________________

parę dni temu przyszła do mnie znajoma, przyniosła ze sobą zestaw do 
przygotowywania japońskiej herbaty matcha. Kolory i zapachy mnie oszołomiły,
wszystko do siebie idealnie pasowało, kolor sukienki i płaszcza Gosi, torebki na 
czarkę, serwetki. Jak tylko wyszła, to żałowałam, że nie dało się tego jakoś 
zachować, dlatego postanowiłam spróbować to narysować.

20150105

vegan drawing diary / wegański dziennik rysunkowy

drawings of food that I did in summer
__________

letnie rysunki mojego wegańskiego jedzenia

Followers